MSC

 ساختمان مسکونی 5 واحدی واقع در گیلان، لاهیجان، خیابان شهید رجایی

 ساختمان مسکونی 10 واحدی واقع در گیلان، لاهیجان، خیابان شقایق

 ساختمان تجاری اداری واقع در گیلان، لاهیجان، کمربندی

 

پروژه های در دست اجرا

 ساختمان مسکونی 5 واحدی واقع در گیلان، لاهیجان، خیابان شهید رجایی

 ساختمان مسکونی 10 واحدی واقع در گیلان، لاهیجان، خیابان شقایق

 ساختمان تجاری اداری واقع در گیلان، لاهیجان، کمربندی

 ساختمان مسکونی 5 واحدی واقع در گیلان، لاهیجان، خیابان شهید رجایی نهم

 ساختمان مسکونی تجاری واقع در گیلان، لاهیجان، میدان دانشگاه آزاد، بلوار 45 متری

 ساختمان مسکونی 5 واحدی واقع در گیلان، لاهیجان، خیابان شهید رجایی نهم

سوله جرثقیل دار واقع در گیلان، شهرک صنعتی سیاهکل

سوله دو طبقه واقع در مازندارن، رامسر

 

برخی از پروژه های طراحی شده